รายการหลัก
ประวัติความเป็นมา
รายละเอียดข้อมูลพื้นที่โครงการฯ
วิสัยทัศน์ของโครงการฯ
พันธกิจ
ทำเนียบหัวหน้าโครงการ
หน้าที่รับผิดชอบ
อัตรากำลัง
องค์กรภายในโครงการฯ
    - ฝ่ายวิศวกรรม
    - ฝ่ายจัดสรรน้ำฯ
    - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
    - ฝ่ายช่างกล
    - ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1
    - ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2
    - ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3
    - ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4
    - ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5
    - ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 6
    - ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 7
    - ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 8
    - ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 9
  รายละเอียดข้อมูลและพื้นที่โครงการฯ
 
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว

- พื้นที่โครงการ 314,300 ไร่
- พื้นที่ส่งน้ำ 308,963 ไร่
- ปริมาณน้ำที่ส่งเพื่อการปลูกพืชฤดูฝน 450 ล้าน ลบ.ม.
-
ปริมาณน้ำที่ส่งเพื่อการปลูกพืชฤดูแล้ง 500 ล้าน ลบ.ม.

อ่างเก็บน้ำลำปาว

- พื้นที่รับน้ำ 5,960 ตร.กม.
- พื้นที่อ่างเก็บน้ำ (+166.00) 356,600 ไร่
- ปริมาณเก็บกักสูงสุด (+165.70) 2,450 ล้าน ลบ.ม.
- ปริมาณเก็บกัก (+162.00) 1,430 ล้าน ลบ.ม.
- INFLOW เฉลี่ย 2,000 ล้าน ลบ.ม./ปี
- น้ำฝนเฉลี่ย 1,350 มม./ปี

เขื่อนลำปาว

-เขื่อนดิน
-สูง 33 ม.
-ยาว 7,800 ม.
-สันเขื่อนกว้าง 8.00 ม.
-ฐานเขื่อนกว้าง 228.00 ม.
-ลาดเขื่อนด้านเหนือน้ำ 1:3
-ลาดเขื่อนด้านท้ายน้ำ 1:2.5

อาคารปากคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา

- ชนิดท่อเหลี่ยม
- ขนาด 2.10 x 2.30 ม.
- ยาว 52 ม.
- ส่งน้ำได้สูงสุด 38 ลบ.ม./วินาที
- ช่วยเหลือพื้นที่ส่งน้ำ 236,036 ไร่

อาคารปากคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย

- ชนิด ท่อกลม
- เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.50 ม.
- จำนวน 1 แถว
- ส่งน้ำได้สูงสุด 30 ลบ.ม./วินาที
- ช่วยเหลือพื้นที่ส่งน้ำ 72,927 ไร่

Spillway

- ชนิด Ogee weir
- จำนวนช่อง 3 ช่อง ๆ ละ 15 ม.
- ฝายยางสูง 2 ม.
- ระบายน้ำสูงสุด 1,400 ลบ.ม./วินาที

River Outlet

- ชนิด Morning Glory ท่อกลม
- เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 ม. 2 ช่อง
- ยาว 114 ม.
- ระบายน้ำสูงสุด 80 ลบ.ม./วินาที

-
จำนวนผู้เ้ข้าเยี่ยมชม  counter  ท่าน
ข่าวที่น่าสนใจ เข้าระบบอีเมลล์ กระดานสนทนา ติดต่อสอบถาม หน้าแรกเว็บไซต์ กลับหน้าแรก ผังเว็บไซต์ ติดต่อสอบถาม สงวนลิขสิทธิ์โดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว